Almindelige handelsbetingelser

November 2017

1. Kontraktpartner, værneting og gældende lov

Din aftalepartner er:

EDITIONS ATLAS SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Schweiz

Ansvarshavende direktør: Niklas Wihlborg
Handelsregister: Lausanne

Registernummer: CHE-105.945.026
Dansktalende kundeservice pr. telefon: 8988 0976
(mandag-fredag mellem 08.00 - 16.00)
E-mail: kundeservice.dk@editionsatlas.ch

Editions Atlas hilser dig velkommen på webstedet. Webstedet samt de forretningsmæssige relationer, der opstår ved køb på dette websted, er underlagt dansk lov ved bestillinger fra Danmark. De generelle betingelser er affattet på fransk og oversat til dansk.

Disse generelle betingelser gælder for alle eksisterende eller fremtidige forretningsmæssige forbindelser mellem selskabet Editions Atlas SA og en fysisk og habil person over 18 år, der er bosat i Danmark eller har valgt domicil i Danmark i forbindelse med bestilling af produkter af mærket Editions Atlas på webstedet www.editionsatlas.dk. Editions Atlas har ret til når som helst at supplere, ændre eller helt eller delvist at slette disse generelle betingelser. De gældende generelle betingelser er de betingelser, der gælder på tidspunktet for bestillingen, og som kan læses på www.editionsatlas.dk.

Webstedet www.editionsatlas.dk, herefter betegnet webstedet, ejes og er registreret af Editions Atlas SA med hjemsted i Cheseaux-sur-Lausanne. Samtlige rettigheder forbeholdes.

Vores tilbud er begrænset til én bestilling pr. husstand og pr. samling.

Du kan returnere varerne inden 14 dage efter modtagelse uden at angive en grund (jf. punkt 9).

 

2. Bestilling, indgåelse af aftale og bekræftelse

Du kan, inden du godkender din bestilling, kontrollere og eventuelt rette indholdet af din bestilling samt alle de oplysninger, som du har givet. Der tages først højde for din bestilling efter dit andet klik, dvs. efter at du har trykket på feltet "Jeg bekræfter min bestilling".

Der vil blive fremsendt en e-mail til din e-mailadresse for at bekræfte registreringen af din bestilling. Hvis din e-mailadresse ikke er gyldig, kan vi ikke tage højde for din bestilling.

De produkter, som du tilbydes på webstedet www.editionsatlas.se kan sælges online, forudsat at lager haves. Hvis de ikke er tilgængelige, forpligter Editions ATLAS sig til at underrette dig herom på bestillingstidspunktet eller hurtigst muligt via post, e-mail eller telefon.

3. Vigtige produktegenskaber

De produkter, der udbydes til salg, er detaljeret beskrevet i vores trykte dokumentation og på vores websted. Fotografierne er en fuld visning af hvert produkt. Der er mulighed for farvevariationer på grund af tekniske forhold, navnlig skærmopløsning.

4. Priser

Priserne er angivet i danske kroner inklusive moms. Der kan eventuelt beregnes porto, hvilket vil være nærmere angivet i de særlige betingelser for produktet. Editions Atlas forbeholder sig ret til at ændre prisen under kollektionen grundet økonomiske forhold

5. Betaling

Varerne leveres sammen med faktura og indbetalingskort. På fakturaen er der anført en liste over de bestilte produkter samt deres pris. Af logistiske årsager kan leverancen eventuelt inddeles i flere delleverancer. Betalingsfristen er 30 dage. Du kan betale de bestilte produkter med indbetalingskort.

6. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af den tilhørende faktura.

7. Leveringance

Produkterne leveres kun pr. post direkte hjem til dig. For den første levering kan leveringstiden være på op til 2 til 3 uger efter modtagelse af bestillingen på grund af den store efterspørgsel efter vores unikke tilbud i Europa. Vi takker for din forståelse.

Leveringsadressen er den adresse, du oplyser på bestillingstidspunktet. Hvis adressen er forkert eller ufuldstændig, kan vi desværre ikke levere din pakke.

Vi er ikke forpligtede til at tilbyde alle produkttilbud i alle regioner og lande. Der leveres kun i de lande, der er angivet på www.editionsatlas.dk

8. Opsigelse af samling

Du kan til enhver tid afbryde fremsendelse af ekstra pakker i en samling ved e-mail, almindelig post eller telefonopkald til kundeservice. Du er ikke forpligtet til et minimumskøb.

Éditions ATLAS garanterer, at du mindst kan modtage kollektionen med det anførte interval i 6 måneder efter ordren. Derefter vil leveringerne ske, hvis produkterne er på lager.

9. Fortrydelsesret

Du kan fortryde og annullere din bestilling, bortset fra tilpassede produkter samt lyd-, video- og edb-produkter, når forseglingen er brudt. Du afholder forsendelsesomkostningerne. Du kan returnere din pakke til Editions Atlas SA på ovenstående adresse inden 30 dage fra modtagelsen uden at angive grunden hertil. Du kan ligeledes underrette Editions Atlas SA om beslutning om at fortryde eller annullere inden 15 dage fra modtagelsen af de bestilte produkter. Denne information kan gives til kundeservice via brev, e-mail, telefon (8988 0976) eller ved at anvende fortrydelsesformularen, der kan hentes her. Efter denne information har du 15 dage til at returnere pakken til os på nedenstående adresse.
Editions Atlas
Stationsvej 34
9330 Dronninglund
Danmark


Hent fortrydelsesformular


De leverede produkter skal returneres i deres originalemballage med samtlige bestanddele (brugervejledning, tilbehør mv.). Du vil få refunderet det fulde betalte beløb, herunder forsendelsesomkostninger (standardtakst) senest 14 dage efter, at Editions Atlas SA er gjort bekendt med din fortrydelse. Refusionen kan udsættes indtil modtagelse af varerne eller indtil fremlæggelse af dokumentation for afsendelse heraf, hvor den dato, der lægges til grund, er den første i disse tilfælde.

10. Garanti og returret

Garantien svarer til de lovmæssige bestemmelser.

Du kan naturligvis gøre din lovbestemte returneringsret på 14 dage gældende og returnere varerne til os inden udløbet af denne frist uden at angive en grund.

Du bedes venligst undersøge kvaliteten og mængden af varerne straks på leveringstidspunktet. Hvis en vare er defekt, kan du uden beregning bytte den pågældende vare inden for reklamationsperioden.

Synlige eller skjulte fejl på varerne skal meddeles pr. brev eller e-mail (kundeservice.dk@editionsatlas.ch) senest tredive (30) kalenderdage efter levering.

Der modtages ikke reklamationer tre (3) måneder efter levering af varerne.

Bemærk venligst, at vi ikke kan bytte varerne i tilfælde af ukorrekt anvendelse eller beskadiget emballage.

Send dine varer retur til:
Editions Atlas
Stationsvej 34
9330 Dronninglund - Danmark

11. Databeskyttelsespolitik

Vi anvender dine personoplysninger i henhold til persondataloven og vores fortrolighedspolitik. Vi anvender dine personoplysninger til behandling af din bestilling og til at fremsende vores nyheder og tilbud til dig. Når du afgiver en bestilling på webstedet eller på en hvilken som helst anden måde, giver du Editions Atlas SA udtrykkelig tilladelse til at behandle dine personoplysninger i henhold til bestemmelserne i disse generelle salgsbetingelser og fortrolighedspolitikken. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores spændende nyheder og tilbud, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelse, behandling og overførsel af dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål ved at sende en skrivelse pr. post eller e-mail til kundeservice.dk@editionsatlas.ch. Det gælder dog ikke for de oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle din bestilling. Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ikke længere anvende de pågældende oplysninger til andet formål end til at behandle din bestilling, og vi vil ophøre med at fremsende reklamer, herunder vores kataloger.

12. Ansvar

På trods af den udviste omhu i forbindelse med udarbejdelse og opdatering af www.editionsatlas.dk kan vi ikke helt udelukke fejl, mangler eller udeladelser. Der kan desuden opstå problemer i forbindelse med opkoblingen på webstedet, eller forbindelsen kan afbrydes. Vi fralægger os ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab. Webstedet www.editionsatlas.dk indeholder links til andre sider på nettet. Vi erklærer udtrykkeligt, at vi ingen indflydelse har på udformningen af og indholdet på alle de websider, der henvises til. Det er leverandøren eller administratoren af det pågældende websted, der har ansvaret for indholdet. Indholdet af de sider, der henvises til, kontrolleres for eventuel lovovertrædelse og ulovligt indhold på det tidspunkt, der henvises til dem. Vi kan imidlertid ikke konstant kontrollere indholdet af de sider, der henvises til, uden en konkret mistanke om lovovertrædelse. Vi fjerner straks links, hvis vi opnår kendskab til en lovovertrædelse. Ingen part kan holdes ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser grundet et forhold, der ligger uden for partens vilje (force majeure), med undtagelse af betalingsforpligtelser. Tilfælde af force majeure omfatter, uden begrænsning konflikter, uroligheder, oprør, alvorlige sikkerhedsforstyrrelser på internettet, tekniske fejl, strejke, ulovlig indtrængen og/eller indtrængen i webstedets servere samt data- eller telefonforstyrrelser.

13. Ophavsret og immaterielle rettigheder

Webstedet samt dets bestanddele, og navnlig indhold (billeder, tekst, præsentationer, varemærker, logoer, mønstre, modeller mv.) samt dertil tilknyttet software er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder, som er forbeholdt ejerne heraf.

Det er strengt forbudt helt eller delvist at anvende, duplikere, kopiere eller distribuere webstedets indhold. Undtagelsen fra dette forbud er anvendelse, der er lovmæssigt tilladt, f.eks. kopiering, som kunden udelukkende tager til privat brug uden at ændre eller forfalske indholdet.

14. Miljøbeskyttelse

Vi henviser til, at affald fra elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Dette udstyr indeholder reelt farlige stoffer, der eventuelt kan have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed. Du kan i forbindelse med køb af et produkt returnere det tidligere apparat af tilsvarende type til os.

15. Reklamationer og kontaktoplysninger

I tilfælde af reklamation bedes du kontakte vores kundeservice:
Editions Atlas SA:
Route des Dragons 7,
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Schweiz

Dansktalende kundeservice, telefon: 8988 0976
(mandag-fredag mellem 08.00 - 16.00)
E-mail kundeservice.dk@editionsatlas.ch

16. Lovvalg og værneting

Enhver bestilling, der afgives via webstedet www.editionsatlas.dk, er underlagt dansk lov. Men i tilfælde af tvistighed er det kun de schweiziske domstole, der er kompetente.

Editions ATLAS
Websted hostet afSite Internet hébergé par ::
CARDIWEB
14, rue Auber
75009 Paris - Frankrig

Din kurv

Artikel

mængde

pris

Slet

I alt eksklusive levering

Forsendelsesudgifter

I alt